66 / 78

Yves Klein, Prayer to Santa Rita, ca. 1961

  • Yves Klein, Prayer to Santa Rita
66 / 78
scroll to top