10 / 149

Yves Klein on a trip to Spain, 1954

  • Yves Klein on a trip to Spain
    Madrid, Spain
10 / 149
scroll to top