10 / 152

Yves Klein on a trip to Spain, 1954

  • Yves Klein on a trip to Spain
    Madrid, Spain
10 / 152
scroll to top