13 / 88

Yves Klein on the deck of "La Marseillaise" heading for Asia, 1952

  • Yves Klein on the deck of "La Marseillaise" heading for Asia
    Paquebot "La Marseillaise"
13 / 88
scroll to top