38 / 259

Yves Klein during the exhibition "Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire, january 1957

  • Yves Klein during the exhibition "Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire
    Galleria Apollinaire, Milan, Italy
38 / 259
scroll to top