20 / 149

Yves Klein during the exhibition "Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire, 1957

  • Yves Klein during the exhibition "Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire
    Galleria Apollinaire, Milan, Italy
20 / 149
scroll to top