8 / 149

Judo training (Koishiki-no-kata), 1953

  • Judo training (Koishiki-no-kata)
    Tokyo
8 / 149
scroll to top