69 / 149

Yves Klein’s performance, “Anthropometries of the Blue Period”, 1960

  • Yves Klein’s performance, “Anthropometries of the Blue Period”
    Galerie Internationale d'art contemporain, Paris, France
Yves Klein’s performance, “Anthropometries of the Blue Period”
69 / 149
scroll to top