2 / 141

Yves Klein child, 1932

  • Yves Klein child
    La Colle-sur-Loup, France, La Colle-sur-Loup, France
2 / 141
scroll to top