15 / 37

Yves Klein on the deck of "La Marseillaise" heading for Asia, 1952

  • Yves Klein on the deck of "La Marseillaise" heading for Asia
    Paquebot "La Marseillaise"
15 / 37
scroll to top