3 / 37

Yves Klein child, 1932

  • Yves Klein child
    La Colle-sur-Loup, France, La Colle-sur-Loup, France
3 / 37
scroll to top