2 / 46

Yves Klein child, 1932

  • Yves Klein child
    La Colle-sur-Loup, France, La Colle-sur-Loup, France
2 / 46
scroll to top