24 / 235

Yves Klein durant l'exposition “Proposte monocrome, epoca blu”, Galleria Apollinaire, 1957

  • Yves Klein durant l'exposition “Proposte monocrome, epoca blu”, Galleria Apollinaire
    Galleria Apollinaire, Milan, Italie
24 / 235
scroll to top