27 / 245

Yves Klein durant l'exposition “Proposte monocrome, epoca blu”, Galleria Apollinaire, 1957

  • Yves Klein durant l'exposition “Proposte monocrome, epoca blu”, Galleria Apollinaire
    Galleria Apollinaire, Milan, Italie
27 / 245
scroll to top