21 / 241

Yves Klein durant l'exposition “Proposte monocrome, epoca blu”, Galleria Apollinaire, 1957

  • Yves Klein durant l'exposition “Proposte monocrome, epoca blu”, Galleria Apollinaire
    Galleria Apollinaire, Milan, Italie
21 / 241
scroll to top