36 / 235

Yves Klein et Jean Tinguely, 1959

  • Yves Klein et Jean Tinguely
    Paris
36 / 235
scroll to top