36 / 207

Jean Tinguely et Yves Klein, 1959

  • Jean Tinguely et Yves Klein
    Paris
36 / 207
scroll to top