37 / 227

Yves Klein et Jean Tinguely, 1959

  • Yves Klein et Jean Tinguely
    Paris
37 / 227
scroll to top