42 / 245

Yves Klein et Jean Tinguely, 1959

  • Yves Klein et Jean Tinguely
    Paris
42 / 245
scroll to top