206 / 240

Yves Klein, 1967

Jewish Museum, New York, United States
25 Jan 1967 - 12 Mar 1967
 • Yves Klein
 • Yves Klein
  View of the exhibition, "Yves Klein", Jewish Museum, 1967
 • Yves Klein
  View of the exhibition, "Yves Klein", Jewish Museum, 1967
 • Yves Klein
  View of the exhibition, "Yves Klein", Jewish Museum, 1967
 • Yves Klein
  View of the exhibition, "Yves Klein", Jewish Museum, 1967
 • Yves Klein
  View of the exhibition, "Yves Klein", Jewish Museum, 1967
 • Yves Klein
  View of the exhibition, "Yves Klein", Jewish Museum, 1967
 • Yves Klein
  View of the exhibition, "Yves Klein", Jewish Museum, 1967
 • Yves Klein
 • Yves Klein
  View of the exhibition, "Yves Klein", Jewish Museum, 1967
206 / 240