191 / 240

Yves Klein, 1995

Hayward Gallery, London, England
9 Feb 1995 - 23 Apr 1995
 • Yves Klein
  View of the exhibition "Yves Klein", Hayward Gallery, 1995
 • Yves Klein
  View of the exhibition "Yves Klein", Hayward Gallery, 1995
 • Yves Klein
  View of the exhibition "Yves Klein", Hayward Gallery, 1995
 • Yves Klein
  View of the exhibition "Yves Klein", Hayward Gallery, 1995
191 / 240