• Yves Klein during the exhibition "Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire

Photo, 1957, january

Yves Klein during the exhibition "Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire

Place Galleria Apollinaire, Milan, Italy