• Yves Klein child on the Pont des Arts

Photo, 1938

Yves Klein child on the Pont des Arts

Place Pont des Arts, Paris, France, Paris, France