• View of the exhibition "Yves Klein : Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire

Photo, 1957

View of the exhibition "Yves Klein : Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire

Place Galleria Apollinaire, Milan, Italy
Author Aktuell