• Yves Klein making a Judo catch during his exhibition "Yves Klein: Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire

Photo, 1957, January

Yves Klein making a Judo catch during his exhibition "Yves Klein: Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire

Place Galleria Apollinaire, Milan, Italy
Author Fedele Toscani