• Yves Klein during his exhibition "Yves Klein : Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire

Photo, 1957

Yves Klein during his exhibition "Yves Klein : Proposte monocrome, epoca blu", Galleria Apollinaire

Place Galleria Apollinaire, Milan, Italy