• Yves Klein as a child

Photo, 1932

Yves Klein as a child

Place La Colle-sur-Loup, France, La Colle-sur-Loup, France