• Yves Klein enfant

Photo, 1932

Yves Klein enfant

Lieu La Colle-sur-Loup, France, La Colle-sur-Loup, France